Danh sách số điện thoại Tổ dân phố

Ngày đăng: 06/10/2020

STT

 

TDP

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ

1

CB1

TỔ 1

Phạm Văn Đẩu

Tổ trưởng

0906.147.424

K205/01 Trần Thái Tông

2

Trần Văn Hùng

Tổ phó

0983725929

K205/74 Trần Thái Tông

3

TỔ 2

Nguyễn Văn Lịch

Tổ trưởng

0983.724.387

K193/27 Trần Thái Tông

4

Lê Xuân Thái

Tổ phó

0905292573

K193/6 Trần Thái Tông

5

CB 2

TỔ 3

Trần Văn Thuận

Tổ trưởng

0379.957.401

K171/11 Trần Thái Tông

6

Vũ Ngọc Hoàng

Tổ phó

0987.678.863

K183/10 Trần Thái Tông

7

CB 3

TỔ 4

Nguyễn Đình Hiền

Tổ trưởng

0383.101.456

K07/69 Lê Trọng Tấn

8

Phạm Văn Như

Tổ phó

0387.859.563

K159/04 Trần Thái Tông

9

TỔ 5

Nguyễn Minh Đức

Tổ phó

0982.796.399

K159/58 Trần Thái Tông

10

Trần Thị Tâm

Tổ phó

0377.406.725

K159/27 Trần Thái Tông

11

CB4

TỔ 6

Vũ Huy Quý

Tổ trưởng

0982.123.916

199 Trần Thái Tông

12

Thái Đức Cảnh

Tổ phó

0987.188.589

525 Trường Chinh

13

CB4A

TỔ 7

Thái Xuân Dung

Tổ trưởng

0977.281.648

115 Trần Thái Tông

14

Đặng Văn Trang

Tổ phó

0982.963.441

131 Trần Thái Tông

15

CB5

TỔ 8

Nguyễn Xuân Nguyên

Tổ trưởng

0983.105.082

K05/82 Lê Trọng Tấn

16

Phạm Thị Ảnh

Tổ phó

0902.424.259

K05/21 Lê Trọng Tấn

17

CB6

TỔ 9

Nguyễn Hồng Sinh

Tổ trưởng

0905.597.290

K01/34 Lê Trọng Tấn

18

Chu Xuân Văn

Tổ phó

0989.288.147

K01/67 Lê Trọng Tấn

19

CB7

TỔ 10

Nguyễn Đình Vinh

Tổ trưởng

0911.667.887

K01A/73 Lê Trọng Tấn

20

Phạm Văn Tân

Tổ phó

0983.284.459

K01A/16 Lê Trọng Tấn

21

CB8

TỔ 11

Phạm Quang Dự

Tổ trưởng

0905.245.657

K01B/68 Lê Trọng Tấn

22

Phan Mạnh Cường

Tổ phó

0988.786.929

K01B/26 Lê Trọng Tấn

23

TỔ 12

Nguyễn Hồng Quang

Tổ trưởng

0905.345.517

K183/57 Trần Thái Tông

24

Đỗ Anh Tuấn

Tổ phó

0905.222.122

K205/65 Trần Thái Tông

25

TỔ 13

Lê Sỹ Sơn

Tổ trưởng

0983.789.563

53 Nguyễn Thanh Năm

26

Trần Hữu Quyền

Tổ phó

0962.160.395

102 Nguyễn Thanh Năm

27

CB 9

TỔ 14

Lê Hữu Tiến

Tổ trưởng

0983.892.767

65 Trần Thái Tông

28

Nguyễn Văn Cương

Tổ phó

0983975957

57 Trần Thái Tông

29

TỔ 15

Trương Viết Xừ

Tổ trưởng

0905.452.139

K47/04 Trần Thái Tông

30

Dương Duy Du

Tổ phó

0905680012

K47/27 Trần Thái Tông

31

TỔ 16

Nguyễn Hải Lý

Tổ trưởng

0982.553.958

82 Phan Xích Long

32

Nguyễn Thanh Nam

Tổ phó

0984.974.668

Phan Xích Long

33

CB1

TỔ 17

Phạm Xuân Thu

Tổ trưởng

0905.930.761

K427/H42/02 Trường Chinh

34

Phạm Tuấn Anh

Tổ phó

 

437 Trường Chinh

35

TỔ 18

Hoàng Đình Vệ

Tổ trưởng

0906.465.310

K339/H26/22 Trường Chinh

36

Trần Thị Kim Quý

Tổ phó

0936.290.555

K339/H26/24 Trường Chinh

37

TỔ 19

Nguyễn Hữu Bông

Tổ trưởng

0779.533.369

325 Trường Chinh

38

Đặng Quốc Chuẩn

Tổ phó

0934.944.731

341 Trường Chinh

39

CB2

TỔ 20

Phạm Duy Trinh

Tổ trưởng

0327.984.838

K311/H51/09 Trường Chinh

40

Lê Viết Bông

Tổ phó

0987.070.376

K311/63 Trường Chinh

41

CB3

TỔ 21

Phạm Quang Tuyến

Tổ trưởng

0914.089.238

K311/27 Trường Chinh

42

Nguyễn Văn Chường

Tổ phó

0983.722.451

K298/177 Trường Chinh

43

TỔ 22

Nguyễn Hữu Mạnh

Tổ trưởng

0905.216.019

K311/26 Trường Chinh

44

Trần Nhân

Tổ phó

0935.558.009

K311/14 Trường Chinh

45

TỔ 23

Huỳnh Đông

Tổ trưởng

0774.099.562

K289/…….. Trường Chinh

46

Phạm Thị Thơm

Tổ phó

0905.840.118

K289/02 Trường Chinh

47

CB4

TỔ 24

Phan Hữu Kính

Tổ trưởng

01223.452.704

K298/55 Trường Chinh

48

Trần Đình Hiếu

Tổ phó

0989.444.375

K298/149 Trường Chinh

49

TỔ 25

Bùi Vĩnh Phúc

Tổ trưởng

0914.164.988

15 Đông Lợi 3

50

Đào Đình Tuất

Tổ phó

0984.452.124

66 Đặng Phúc Thông

51

TỔ 26

Phạm Trọng Trường

Tổ trưởng

0905.271.417

85 Phạm Ngọc Mậu

52

Lại Thị Vân

Tổ phó

0985.074.647

35 Nguyễn Hữu Thận

53

TỔ 27

Trần Xuân Cừ

Tổ trưởng

0982049303

20 Đỗ Đức Dục

54

Nguyễn Thế Truyền

Tổ phó

0982.228.167

94 Đỗ Đức Dục

55

CB1

TỔ 28

Phạm Thuận

Tổ trưởng

0396.718.581

K275/30 Trường Chinh

56

Thạch Đình Hưng

Tổ phó

0974.475.227

K275/03 Trường Chinh

57

TỔ 29

Nguyễn Duy Chương

Tổ trưởng

0763.553.335

K257A/29 Trường Chinh

58

Phạm Quế Hà

Tổ phó

0905.994.818

K257/07 Trường Chinh

59

CB2

TỔ 30

Dương Văn Năm

Tổ trưởng

0935.282.072

498 Nguyễn Phước Nguyễn

60

Nguyễn Ngọc Tuấn

Tổ phó

0989.938.341

K536/2 Nguyễn Phước Nguyên

61

TỔ 31

Nguyễn Anh

Tổ trưởng

0919.513.940

459 Nguyễn Phước Nguyên

62

Trương Rập

Tổ phó

0983.214.060

464 Nguyễn Phước Nguyên

63

CB3

TỔ 32

Thái Thị Hồng

Tổ trưởng

0934.844.715

K411/H25/23 Nguyễn Phước Nguyên

64

Lê Văn Chiều

Tổ phó

0363.706.023

415A Nguyễn Phước Nguyên

65

TỔ 33

Lữ Thị Hà

Tổ trưởng

0906.180.145

438 Nguyễn Phước Nguyên

66

Hoàng Năng Cảnh

Tổ phó

0905.216.981

K436/5 Nguyễn Phước Nguyên

67

CB4

TỔ 34

Phạm Trung Việt

Tổ trưởng

0905.774.585

376 Nguyễn Phước Nguyên

68

Phạm Thanh Sơn

Tổ phó

0906.448.470

412 Nguyễn Phước Nguyên

69

TỔ 35

Đinh Văn Tuấn

Tổ trưởng

0935.552.176

K393/6/6 Nguyễn Phước Nguyên

70

Nguyễn Quang Trung

Tổ phó

0904.555.196

K393/08 Nguyễn Phước Nguyên

71

TỔ 36

Huỳnh Chúc

Tổ trưởng

01657.364.363

K393/H15/01 Nguyễn Phước Nguyên

72

Võ Thị Hồng Ngọc

Tổ phó

0779.425.659

K375A/07 Nguyễn Phước Nguyên

73

CB5

TỔ 37

Phan Thanh Giãn

Tổ trưởng

0906.518.820

K243/61 Trường Chinh

74

Nguyễn Thị Dũng

Tổ phó

0334.852.065

K243/64 Trường Chinh

75

TỔ 38

La Đình Ký

Tổ trưởng

0985.756.794

K243A/21 Trường Chinh

76

Võ Xuân Nga

Tổ phó

0905188080

K243A/31 Trường Chinh

77

CB6

TỔ 39

Đặng Văn Tường

Tổ trưởng

0983.721.519

K375/59 Nguyễn Phước Nguyên

78

Nguyễn Bảy

Tổ phó

 

K375/45 Nguyễn Phước Nguyên

79

TỔ 40

Lê Tấn Hiệp

Tổ trưởng

0905.722.081

K351/14 Nguyễn Phước Nguyên

80

Nguyễn Đắc Lạc

Tổ phó

0988.782.367

K351/06 Nguyễn Phước Nguyên

81

TỔ 41

Doãn Thị Hoa

Tổ trưởng

0906.542.733

K327/24/26 Nguyễn Phước Nguyên

82

Nguyễn Châu Giang

Tổ phó

0905.262.292

K327/22 Nguyễn Phước Nguyên

83

CB10

TỔ 42

Ngô Thành Bê

Tổ trưởng

0938.281.954

K229/26 Trường Chinh

84

Đinh Văn Hòa

Tổ phó

 

K241/07 Trường Chinh

85

CB7

TỔ 43

Đoàn Thanh Min

Tổ trưởng

0914.690.041

K241A/09 Trường Chinh

86

Trần Thị Minh Phương

Tổ phó

0905.748.851

K223/H18/22 Trường Chinh

87

TỔ 44

Trần Đình Tạo

Tổ trưởng

0905.903.280

348 Nguyễn Phước Nguyên

88

Huỳnh Kim Đăng

Tổ phó

0935.865.209

K223/H18/99 Trường Chinh

89

TỔ 45

Nguyễn Đình Trà

Tổ trưởng

0339.492.157

K320/15 Nguyễn Phước Nguyên

90

Nguyễn Xuân Huy

Tổ phó

0362.322.159

K223/H18/19 Trường Chinh

91

CB 8

TỔ 46

Đặng Hồ

Tổ trưởng

0903.536.400

K325/25 Nguyễn Phước Nguyên

92

Nguyễn Văn Thôi

Tổ phó

0587.190.339

K317/24 Nguyễn Phước Nguyên

93

TỔ 47

Huỳnh Hưng

Tổ trưởng

0979.736.861

K313/29 Nguyễn Phước Nguyên

94

Ngô Thị Duy

Tổ phó

0789.840.056

K317/47 Nguyễn Phước Nguyên

95

TỔ 48

Lưu Thị A

Tổ trưởng

0905.786.592

K297/40 Nguyễn Phước Nguyên

96

Lê Thị Bình

Tổ phó

0906.438.736

K297/54/9 Nguyễn Phước Nguyên

97

CB9

TỔ 49

Đinh Bạn

Tổ trưởng

0905.554.438

K223/18 Trường Chinh

98

Phạm Phú Lai

Tổ phó

0905.987.235

274 Nguyễn Phước Nguyên

99

TỔ 50

Hoàng Lý Linh

Tổ trưởng

0905.572.788

K221/7 Trường Chinh

100

#VALUE!

Tổ phó

0905722157

K221/H31/20 Trường Chinh

101

CB1

TỔ 51

Võ Trung Huấn

Tổ trưởng

0932.667.863

K58/4/2 Nguyễn Đăng

102

Trần Thị Thúy Diễm

Tổ phó

0905.923.703

58 Nguyễn Đăng

103

TỔ 52

Nguyễn Văn Lang

Tổ trưởng

02363.721.536

K241/38 Nguyễn Phước Nguyên

104

Nguyễn Thị Lệ Thu

Tổ phó

0989.552.650

K241/H02/10 Nguyễn Phước Nguyên

105

TỔ 53

Nguyễn Thị Hồng Duy

Tổ trưởng

0979.443.875

K12/16 Nguyễn Đăng

106

Hồ Như Thủy

Tổ phó

0913.472.229

16 Nguyễn Đăng

107

TỔ 54

Phan Kiến Nghiệp

Tổ trưởng

0349.115.596

K217/07 Nguyễn Phước Nguyên

108

Trương Thanh Xuân

Tổ phó

0965.267.916

195 Nguyễn Phước Nguyên

119

TỔ 60

Dương Văn Bảo

Tổ trưởng

0905.131.949

K181/34 Nguyễn Phước Nguyên

120

Phạm Thị Phương Khanh

Tổ phó

0935.771.476

K181/04 Nguyễn Phước Nguyên

111

CB2

TỔ 56

Phan Thanh Châm

Tổ trưởng

0852.107.437

K246C/58 Nguyễn Phước Nguyên

112

Dương Tấn Nam

Tổ phó

0965.395.161

K246A/23 Nguyễn Phước Nguyên

113

TỔ 57

Nguyễn Đăng Bình

Tổ trưởng

0787.720.599

K248/08 Nguyễn Phước Nguyên

114

Phạm Văn Minh

Tổ phó

0905.174.087

K228/16 Nguyễn Phước Nguyên

109

CB3

TỔ 55

Trần Văn Đi

Tổ trưởng

0935.811.175

Nguyễn Đình Tựu

110

Bùi Thị Thanh Hà

Tổ phó

0936.942.385

K389/2 Hà Huy Tập

115

TỔ 58

Hà Phước A

Tổ trưởng

0983.914.789

190 Nguyễn Phước Nguyên

116

Nguyễn Thị Xuân Lan

Tổ phó

0934.746.937

K216/01 Nguyễn Phước Nguyên

117

TỔ 59

Đoàn Xuân Vinh

Tổ trưởng

0905.466.046

K207/05 Trường Chinh

118

Phan Thị Thanh Nga

Tổ phó

0935.205.955

K457/18 Hà Huy Tập

121

TỔ 61

Nguyễn Thanh

Tổ trưởng

0377.371.675

169 Nguyễn Phước Nguyên

122

Nguyễn Thị Kim Hương

Tổ phó

 

K427/03 Hà Huy Tập

123

CB4

TỔ 62

Lê Thị Dụng

Tổ trưởng

0905.846.705

83 Nguyễn Phước Thái

124

Võ Thị Hường

Tổ phó

0973.966.321

K388/28 Hà Huy Tập

125

TỔ 63

Nguyễn Thị Ngọ

Tổ trưởng

0987.068.950

101 Nguyễn Phước Thái

126

Ngô Thị Lan

Tổ phó

0905.626.436

K137 Nguyễn Phước Nguyên

127

TỔ 64

Trần Thị Mộng Linh

Tổ trưởng

0936.329.828

124 Nguyễn Phước Nguyên

128

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tổ phó

0795.647.133

406 Hà Huy Tập

129

CB5

TỔ 65

Thân Đăng Châu

Tổ trưởng

0935.231.075

66 Nguyễn Phước Nguyên

130

Đàm Thị Thương (Đông)

Tổ phó

0935.438.605

K135/7 Trường Chinh

131

TỔ 66

Nguyễn Mãi

Tổ trưởng

0905.271.524

64 Nguyễn Phước Thái

132

Nguyễn Cẩm Hà

Tổ phó

0908.163.806

K107/….. Nguyễn Phước Nguyên

133

TỔ 67

Tào Thạnh

Tổ trưởng

0398.013.443

38 Nguyễn Phước Nguyên

134

Nguyễn Thị Lệ Mai

Tổ phó

0702.679.967

48 Nguyễn Phước Nguyên

135

TỔ 68

Đặng Ngọc Bửu Quốc

Tổ trưởng

0935.316.958

K41/7 Nguyễn Phước Nguyên

136

Mai Xuân Quí

Tổ phó

0918.334.577

K41/01/03 Nguyễn Phước Nguyên

137

CB6

TỔ 69

Phan Tấn Nhị

Tổ trưởng

0793.535.423

K44/08 Lê Thị Tính

138

Trần Quý

Tổ phó

0392.035.050

K69/15 Nguyễn Phước Nguyên

139

TỔ 70

Trần Thị Khiêm

Tổ trưởng

0903.500.574

56 Nguyễn Đình Tựu

140

Trần Hữu Tấn

Tổ phó

0335.403.619

22 Nguyễn Phước Thái

141

TỔ 71

Nguyễn Thanh Sơn

Tổ trưởng

0935.422.077

201 Lê Thị Tính

142

Lê Xuân Thêm

Tổ phó

0906.460.372

K21/50 Trường Chinh

143

CB3

TỔ 72

Trần Quang Cảnh

Tổ trưởng

0989.982.957

627 Điện Biên Phủ

144

Nguyễn Đức Hòa

Tổ phó

0935.058.557

296 Cù Chính Lan

145

TỔ 73

Hoàng Tư Dũng

Tổ trưởng

0918.187.661

21 An Xuân 1

146

Huỳnh Thị Kim Hương

Tổ phó

0983.112.764

33 Nguyễn Đình Tựu

147

TỔ 74

Đoàn Văn Sỹ

Tổ trưởng

0905.915.302

17 An Xuân

148

Đào Ngọc Sơn

Tổ phó

0766.560.999

K169/05 Cù Chính Lan

149

TỔ 75

Nguyễn Văn Long

Tổ trưởng

0905.290.371

K08/28 Huỳnh Ngọc Huệ

150

Hoàng Đê

Tổ phó

0903.594.150

K36/07 Hồ Tương

151

CB2

TỔ 76

Trần Thị Vóc

Tổ trưởng

0777.537.198

92 Huỳnh Ngọc Huệ

152

Ngô Cẩm

Tổ phó

0988.780.249

K52/02 Huỳnh Ngọc Huệ

153

TỔ 77

Bùi Minh Thành

Tổ trưởng

0906.479.399

23 Lý Triện

154

Lê Thị Tươi

Tổ phó

0985.000.180

34 Lý Triện

155

TỔ 78

Nguyễn Ngọc Xuân

Tổ trưởng

0914.162.115

83 Lý Triện

156

Nguyễn Thị Ngọc Liễu

Tổ phó

0901.554.039

120 Lý Triện

157

CB1

TỔ 79

Vĩ Thị Thu Hương

Tổ trưởng

0906.442.928
0935.021.643

148 Lý Triện

158

Nguyễn Mai Ngọc

Tổ phó

0913.469.476

148B Huỳnh Ngọc Huệ

159

TỔ 80

Huỳnh Ngọc Dũng

Tổ trưởng

0934.898.917

K20/01 Phần Lăng 8

160

Nguyễn Công Thảo

Tổ phó

0905.877.026

01 Cần Giuộc

161

CB1

TỔ 81

Phạm Vũ Thu

Tổ trưởng

0905.916.756

158 Huỳnh Ngọc Huệ

162

Hồ Thị Hiền

Tổ phó

0856.438.258

170 Lý Triện

163

TỔ 82

Đặng Thị Hồng

Tổ trưởng

0775.509.774

08 Phần Lăng 6

164

Phạm Sư Mạnh

Tổ phó

0933.576.465

60 Nguyễn Giãn Thanh

165

TỔ 83

Đào Ngọc Hùng

Tổ trưởng

0905.185.872

40 Nguyễn Khang

166

Lê Húy

Tổ phó

0905.077.970

224 Lý Triện

167

TỔ 84

Nguyễn Thành Phát

Tổ trưởng

0914.619.121

224 Huỳnh Ngọc Huệ

168

Trần Văn Hậu

Tổ phó

0905.627.273

201 Lý Triện

169

CB2

TỔ 85

Hoàng Thị Thẩm

Tổ trưởng

0935.020.906

35 Thúc Tề

170

Phan Kiệt

Tổ phó

0384.365.476

320 Lý Triện

171

TỔ 86

Lê Văn Hóa

Tổ trưởng

0905.458.135

05 Phần Lăng 3

172

Nguyễn Hữu Niên

Tổ phó

0336.113.403

25 Phần Lăng 2

173

TỔ 87

Trần Văn Hùng

Tổ trưởng

0935.232.836

153 Nguyễn Giãn Thanh

174

Nguyễn Thanh Thanh

Tổ phó

0762.799.985

10 Phần Lăng 5

175

CB3

TỔ 88

Nguyễn Ngọc Hiến

Tổ trưởng

0903.592.993

144 Nguyễn Khang

176

Trần Đình Dũng

Tổ phó

0914.287.096

75 Nguyễn Khang

177

TỔ 89

Nguyễn Phước Hoàng

Tổ trưởng

0906.739.903

115 Nguyễn Giản Thanh

178

Lê Tuy

Tổ phó

0914.104.134

100 Nguyễn Giãn Thanh

179

TỔ 90

Nguyễn Đức Kim

Tổ trưởng

0914.354.690

137 Cần Giuộc

180

Phạm Văn Mẫn

Tổ phó

0903.145.869

105 Cần Giuộc


File đính kèm: Ds Tổ dân phố 2020.docx

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 193,279 Hôm qua: 208 - Hôm nay: 240 Tuần trước: 1,667 - Tuần này: 659 Tháng trước: 20,074 - Tháng này: 9,617 Đang trực tuyến: 13