DANH SÁCH CÁC HỘ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN BÚN, MỲ

Ngày đăng: 08/12/2020

Stt

Họ và tên

Địa điểm

Ngành nghề/ Sản xuất, chế biến, kinh doanh

Có Giấy phép

Không có Giấy phép

Có Giấy kiến thức ATTP

Không Có Giấy kiến thức ATTP

1

Nguyễn Văn Huy

Tổ 14

Sản xuất giò chả

x

 

x

 

2

Lưu Thị Toán

Tổ 14

Sản xuất giò chả

 

x

 

x

3

Phạm Văn Sơn

Tổ 49

Sản xuất bún

x

 

x

 

4

Nguyễn Anh Tuấn

Tổ 45

Sản xuất chả

x

 

x

 

5

Bùi Xuân Thanh

Tổ 9

Sản xuất bánh cuốn

 

x

 

x

6

Vũ Văn Đường

Tổ 9

Sản xuất đậu khuôn

x

 

x

 

7

Nguyễn Thị Vượng

Tổ 9

Sản xuất đậu khuôn

x

 

x

 

8

Chu Văn Tuấn

Tổ 6

Sản xuất bánh cuốn

x

 

x

 

9

Phạm Thị Phương Khanh

Tổ 60

Sản xuất mỳ quãng

 

x

 

x

10

Nguyễn Công Tiến

Tổ 23

Sản xuất chả

 

x

 

x

11

Hoàng Tiến Biên

Tổ 41

Sản xuất đậu khuôn

x

 

x

 

12

Hoàng Văn Hạnh

Tổ 41

Sản xuất đậu khuôn

x

 

x

 

13

Vũ Thị Ân

Tổ 41

Sản xuất đậu khuôn

 

x

 

 

14

Vũ Văn Chưởng

Tổ 41

Sản xuất đậu khuôn

x

 

x

 

15

Phan Tấn Lan

Tổ 41

Sản xuất bún

x

 

 

x

16

Lưu Thị Toán

Tổ 8

Sản xuất giò chả

 

x

x

 

17

Nguyễn Thị Hà

Tổ 87

Sản xuất mỳ ước

x

 

 

x

18

Nguyễn Văn Huơng

Tổ 39

Sản xuất đậu khuôn

 

x

 

x

19

Nguyễn Văn Lương

Tổ 39

Sản xuất đậu khuôn

 

x

 

x

20

Nguyễn Đắc Tam

Tổ 39

Sản xuất đậu khuôn

 

x

 

x

21

Nguyễn Thị Thuỷ

Tổ 39

Sản xuất đậu khuôn

 

x

 

x

22

Nguyễn Tá Tho

Tổ 39

Sản xuất bún

 

x

 

x

23

Đồng Văn Đường

Tổ 7

Sản xuất giò chả

x

 

x

 


Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 193,272 Hôm qua: 208 - Hôm nay: 233 Tuần trước: 1,667 - Tuần này: 652 Tháng trước: 20,074 - Tháng này: 9,610 Đang trực tuyến: 9