DANH SÁCH CÁC HỘ KINH DOANH BUÔN BÁN TẠP HOÁ NĂM 2020

Ngày đăng: 08/12/2020

Stt

Họ và tên

Địa điểm

Ngành nghề/ Sản xuất, chế biến, kinh doanh

Có Giấy phép

Không có Giấy phép

Có Giấy kiến thức ATTP

Không Có Giấy kiến thức ATTP

1

Nguyễn Thị Thanh Hương

Tổ 58

Buôn bán tạp hoá

x

 

 

x

2

Ngô Thị Công

Tổ 56

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

3

Đỗ Thị Hồng

Tổ 65

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

4

Nguyễn Thị Tâm

Tổ 65

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

5

Huỳnh Thị Yến

Tổ 65

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

6

Nguyễn Thị Trang

Tổ 18

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

7

Phan Thanh Khương

Tổ 83

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

8

Ngô Thị Tố Phượng

Tổ 83

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

9

Trần Phước Hậu

Tổ 19

Buôn bán tạp hoá

x

 

 

x

10

Trần Thanh Bình

Tổ 19

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

11

Nguyễn Tiến Quyền

Tổ 16

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

12

Nguyễn Thị Công

Tổ 20

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

13

Trần Nam Thắng

Tổ 38

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

14

Dương Văn Quãng

Tổ 64

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

15

Đặng Thị Ngọc Thảo

Tổ 37

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

16

Chu Thế Đôn

Tổ 37

Buôn bán tạp hoá

x

 

 

x

17

Dân Thọ

Tổ 37

Buôn bán tạp hoá

x

 

 

x

18

Nguyễn Văn Thanh

Tổ 3

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

19

Lê Thị Cẩm Hà

Tổ 3

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

20

Trương Công Đối

Tổ 49

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

21

Nguyễn Thị Huệ

Tổ 10

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

22

Văn Viết Tráng

Tổ 48

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

23

Văn Viết Phong

Tổ 48

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

24

Đặng Thành Công

Tổ 48

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

25

Trần Thị Ánh

Tổ 80

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

26

Vũ Văn Ngọc

Tổ 17

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

27

Nguyễn Thị Thanh

Tổ 45

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

28

Lưu Thị Lan

Tổ 45

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

29

Nguyễn Thị Nga

Tổ 45

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

30

Trần Thị Đường

Tổ 9

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

31

Nguyễn Duy Trúc

Tổ 82

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

32

Phan Văn Đường

Tổ 27

Buôn bán tạp hoá

x

 

 

x

33

Võ Trung Tuấn

Tổ 6

Buôn bán tạp hoá

x

 

 

x

34

Bùi Thị Hiền

Tổ 60

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

35

Trần Thị Minh Phương

Tổ 60

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

36

Nguyễn Thị Chính

Tổ 43

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

37

Trần Đình Kình

Tổ 23

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

38

Phạm Thị Quý

Tổ 23

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

39

Lê Thị Kim Chi

Tổ 23

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

40

Nguyễn Thị Phận

Tổ 47

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

41

Thái Thị Bình

Tổ 47

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

42

Phạm Thị Xuân Hường

Tổ 47

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

43

Trần Thị Tròn

Tổ 47

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

44

Nguyễn Nhỏ

Tổ 40

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

45

Nguyễn Thị Thu

Tổ 40

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

46

Nguyễn Thị Phượng

Tổ 40

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

47

Nguyễn Thị Lan

Tổ 40

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

48

Võ Thị Thanh Thảo

Tổ 88

Buôn bán tạp hoá

x

 

 

x

49

Lưu Thị Kiều Oanh

Tổ 46

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

50

Nguyễn Thị Phương Lan

Tổ 8

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

51

Đỗ Thị Yến

Tổ 8

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

52

Võ Thị Thảo

Tổ 84

Buôn bán tạp hoá

x

 

x

 

53

Đào Ngọc Phước

Tổ 13

Buôn bán tạp hoá

x

 

x

 

54

Lê Xuân Toán

Tổ 13

Buôn bán tạp hoá

 

x

x

 

55

Nguyễn Cao Triều

Tổ 13

Buôn bán tạp hoá

 

x

x

 

56

Lê Thái Sáu

Tổ 24

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

57

Nguyễn Duy Hồng

Tổ 24

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

58

Ngô Quang Hoàn

Tổ 24

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

59

Mai Văn Mạnh

Tổ 24

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

60

Đặng Văn Trang

Tổ 7

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

61

Phạm Hải Vân

Tổ 7

Buôn bán tạp hoá

 

x

 

x

62

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tổ 7

Buôn bán tạp hoá

x

 

x

 

63

Vũ Văn Ngọc

Tổ 7

Buôn bán tạp hoá

x

 

 

x


Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 210,044 Hôm qua: 266 - Hôm nay: 61 Tuần trước: 1,768 - Tuần này: 1,854 Tháng trước: 19,558 - Tháng này: 22,123 Đang trực tuyến: 8