Phường An Khê tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng qua Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 02/08/2022
Phường An Khê tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng qua Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng ngày 2/8/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khê tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Mai Quốc Thạnh, UV.BTV Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo quận Thanh Khê, Đồng chí Hoàng Thị Kim Loan, UV. BTV Quận ủy, Bí thí thư Đảng ủy dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hữu Khanh, Phó Bí thư , Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ ; Lãnh đạo các Hội, Đoàn thể.
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Nhà giáo Ưu Tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III truyền đạt về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay. Đây là những tác phẩm đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác phẩm là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ ngĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Kết luận hội nghị, Đồng chí Hoàng Thị Kim Loan, UV. BTV Quận ủy, Bí thí thư Đảng ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban ngành đoàn thể qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm… gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 193,308 Hôm qua: 208 - Hôm nay: 269 Tuần trước: 1,667 - Tuần này: 688 Tháng trước: 20,074 - Tháng này: 9,646 Đang trực tuyến: 11