LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 02/08/2022

UBND PHƯỜNG AN KHÊ                CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          VĂN PHÒNG                                           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

 

(Từ ngày 01/8/2022 đến 06/8/2022)

 

 

 

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành

phần

Ghi chú

Thứ Hai 01/8

S

 

7h30 Chủ tịch - PCT: Dự giao ban đầu tuần

 

8h30 C Diệu: Làm việc với các hộ vay nợ quá hạn

 

 

 

UBND phường

 

PLV

 

 

 

C

 

13h30 C Diệu: Làm việc tại cơ quan

 

 

14h00 A Khánh: Giải quyết đơn của bàn Ngô Thị Bích Trâm

 

PLV

 

UBND phường

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 02/8

S

8h00 A Khanh - Khánh: Dự Nghe thời sự

 

 

 

8h00 C Diệu:. Dự Lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19

 

 

TTHC quận

HTA

 

TTHC quận

HTB

 

 

 

Lịch Q/ ủy

 

 

Giấy mời

C

 

14 h00 A Khanh: Dự nghiệm thu đưa vào sử dụng kiệt 339 Trường Chinh

 

 

UBND phường

HT 2

 

Giấy mời

Thứ Tư 03/8

S

7h30 C Diệu: Làm việc tại cơ quan

 

 

8h00 A Khánh: Họp triển khai thực hiện kiệt hẽm “An toàn - Văn minh” trên địa bàn phường

 

PLV

 

UBND phường

HT2

 

 

C

 

14h00 C Diệu: Dự ra mắt nhà tạm lánh

 

14h00 A Khánh: Dự họp triển khai phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn quận

 

 

 

UBND phường

HT1

 

TTHC quận

HT khối QLNN

 

Giấy mời

 

Giấy mời

 

 Thứ Năm

04/8

S

 

8h00 C Diệu: Kiểm tra tình hình phòng chống dịch Sốt xuất huyết

 

 

Tại cơ sở

 

 

C

 

13h30 A Khánh: Làm việc tại cơ quan

 

14h00 C Diệu: Kiểm tra xác minh hồ sơ nhập học

 

 

PLV

 

Khu dân cư

 

 

Thứ Sáu

04/8

S

 

8h00A Khánh: Kiểm tra trật tự đô thị

 

 

Tại cơ sở

 

 

C

 

14h00 A Khanh:  Hội ý thường trực UBND

 

 

PLV

 

 

Thứ Bảy

06/8

S

 

A Khánh: Làm việc tại cơ quan

 

A Thành -  A Thanh: Trực giải quyết hồ sơ  cho công dân

 

 

PLV

 

Tổ một cửa

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 19h00 ngày 01/8 A Khánh dự Công bố Quyết đinh thành lập đội dân phòng về công tác PCCC tại các Tổ dân phố khu dân cư Thuận An 1

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 193,309 Hôm qua: 208 - Hôm nay: 270 Tuần trước: 1,667 - Tuần này: 689 Tháng trước: 20,074 - Tháng này: 9,647 Đang trực tuyến: 8