Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 03/08/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

09:55 03/08/2022

Thực hiện Công văn số 1514/UBND-PKT ngày 2/8/2022 của UBND Quận Thanh Khê về việc phối hợp tuyên truyền rộng rãi chính sách công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. UBND phường công bố toàn văn thông tin như sau:


Căn cứ Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;Thực hiện Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 và Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 1761/TB-SCT đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để nộp hồ sơ đăng ký đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (gọi tắt là Chương trình) năm 2022 và năm 2023, cụ thể:1. Đối tượng đăng ký tham giaa) Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND.b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố.2. Nội dung và mức kinh phí hỗ trợTheo quy định tại Chương II Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng. Nôi dung hỗ trợ bao gồm các nhóm chính sách sau:- Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước;- Xúc tiến thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ;- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất;- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước về chi phí sử dụng hạ tầng và bảo vệ môi trường;- Hỗ trợ xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm.

Zalo

3. Đề án đăng ký tham gia Chương trìnhTheo quy định tại Điều 3 Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng.4. Thành phần hồ sơ đăng ký đề ánTheo quy định tại Điều 7 Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng.5. Thời gian tiếp nhận hồ sơTừ ngày 26/7/2022 đến hết ngày 31/8/2022.6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơPhòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương, Tầng 19, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0905.374.792 - 0236.3898.277.7. Link download các văn bản về phát triển công nghiệp hỗ trợ https://socongthuong.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=170515&cat=0 . Trong bài viết, click vào mục “Thông tin chi tiết tại file đính kèm” để tải các văn bản.Chi tiết văn bản đính kèm tại :https://socongthuong.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=170515&cat=0

socongthuong.danang.gov.vn

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 223,349 Hôm qua: 207 - Hôm nay: 40 Tuần trước: 1,427 - Tuần này: 491 Tháng trước: - Tháng này: 27,268 Đang trực tuyến: 6