LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 01/11/2022

UBND PHƯỜNG AN KHÊ                CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          VĂN PHÒNG                                           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

image image

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

 

(Từ ngày 17/10/2022 đến 22/10/2022)

 

 

 

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành

phần

Ghi chú

Thứ Hai 17/10

S

7h30 Chủ tịch - các PCT: Dự giao ban đầu Tuần

 

 

8h30 A Khanh: Hội ý Thường trực Đảng ủy

 

 

 

UBND phường

HT số 3

 

 

P. Bí thư

 

 

 

 

C

 

14h00 A Khánh: Kiểm tra tình hình dọn vệ sinh sau ngập úng

 

15h30 A Khanh: Họp nghe báo cáo tình hình thiệt hại, khác phục do ảnh hưởng của ATNĐ

 

KDC

 

 

TTHC quận HTB

  

Thứ Ba 18/10

S

 

7h30 C Diệu: Làm việc tại cơ quan

 

8h30 A Khánh: Kiểm tra hoạt động tại chợ

 

PLV

 

Tại cơ sở

  

C

 

13h30 A Khanh: Làm việc tại cơ quan

 

PLV

  

Thứ Tư 19/10

S

 

8h00 C Diệu: Dự Hội nghị tuyên truyền PBPL và hỗ trợ tư vấn pháp lý cho phụ nữ

 

UBND phường

HT số 1

  

C

 

13h30 A Khánh: Làm việc tại cơ quan

 

14h00 A Khanh: Dự Hội nghị Quận ủy

 

PLV

 

Lịch QU

  

Thứ Năm 20/10

S

 

7h30 A Khánh: Làm việc tại cơ quan

 

PLV

  

C

13h30 C Diệu: Làm việc tại cơ quan

 

PLV

  

Thứ Sáu

21/10

S

7h30 C Diệu: Làm việc tại cơ quan

 

8h00 A Khánh: Kiểm tra công tác TTĐT

 

PLV

 

Tại cơ sở

  

C

 

15h00 Chủ tịch - các PCT: Hội ý Thường trực

 

Phòng Chủ tịch

  

Thứ Bảy

22/10

S

 

A KhánhLàm việc tại cơ quan

 

Thành- A Khang: Trực tổ một cửa

 

PLV

 

Tổ một cửa

 

 

 

C

    

 

Ghi chú:

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 223,334 Hôm qua: 207 - Hôm nay: 25 Tuần trước: 1,427 - Tuần này: 476 Tháng trước: - Tháng này: 27,253 Đang trực tuyến: 24