LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 01/11/2022

UBND PHƯỜNG AN KHÊ                CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          VĂN PHÒNG                                           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

image image

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

 

(Từ ngày 24/10/2022 đến 29/10/2022)

 

 

 

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành

phần

Ghi chú

Thứ Hai 24/10

S

7h30 Chủ tịch - các PCT: Dự giao ban đầu Tuần

 

 

8h30 A Khanh: Hội ý Thường trực Đảng ủy

 

 

 

UBND phường

HT số 3

 

 

P. Bí thư

 

 

 

 

C

 

14h00 Chủ tịch các PCT: Họp ban Chấp hành

 

 

 

14h30 A KhanhDự duyệt đồng diễn CLB dưỡng sinh - Họi Người Cao tuổi phường.

 

UBND phường

HT số 2

 

Tại cơ sở

  

Thứ Ba 25/10

S

 

 

7h30 A Khanh; A Khánh: Làm việc tại cơ quan

 

PLV

  

C

 

13h30 C Diệu: Làm việc tại cơ quan

 

14h00 A Khanh: Họp rà soát nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025

 

PLV

 

TTHC quận

PH 2

 

 

Giấy mời

Thứ Tư 26/10

S

 

7h00 C Diệu: Làm việc tại cơ quan

 

9h00 A Khanh: Dự lấy ý kiến về mở rộng Nhà thờ Giáo xứ An Hòa

 

PLV

 

P. TNMT

 

 

 

Giấy mời

C

 

13h30 A Khanh: Làm việc tại cơ quan

 

14h00 A Khánh: Kiểm tra công tác VSMT

 

PLV

 

Tại cơ sở

  

Thứ Năm 27/10

S

 

7h30 Diệu: Làm việc tại cơ quan

 

8h00 A Khanh: Dự nghe báo cáo về quy hoạch phân khu ven vịnh Đà Nẵng và đô thị sân bay

 

PLV

 

 

TTHC quận

HTB

 

 

 

 

 

 

Giấy mời

C

13h30 C Diệu: Làm việc tại cơ quan

 

PLV

  

Thứ Sáu

28/10

S

 

7h30 A Khanh: Làm việc tại cơ quan

 

8h00 A Khánh: Kiểm tra tình hình TTĐT

 

 

PLV

 

Tại cơ sở

  

C

 

15h00 Chủ tịch - các PCT: Hội ý Thường trực

 

Phòng Chủ tịch

  

Thứ Bảy

29/10

S

 

C DiệuLàm việc tại cơ quan

 

Thành- C Thanh: Trực tổ một cửa

 

PLV

 

Tổ một cửa

 

 

 

C

    

 

Ghi chú:

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 223,329 Hôm qua: 207 - Hôm nay: 20 Tuần trước: 1,427 - Tuần này: 471 Tháng trước: - Tháng này: 27,248 Đang trực tuyến: 19