Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
307Quyết định27/02/2021 Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Lĩnh vực: Kinh tế xã hội - An ninh quốc phòng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
662Công văn03/02/2021 V/v Tổ chức cuộc tổng điều tra kinh tế TP Đà Nẵng năm 2021
Người ký: Hồ Kỳ Minh
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Kinh tế xã hội - An ninh quốc phòng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3709Quyết định05/10/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1862Công văn22/06/2020 V/v khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công năm 2020
Người ký: Võ Thị Như Hoa
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1728Công văn19/06/2020 V/v triển khai các dự án công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố
Người ký: PGĐ.Trần Ngọc Thạch
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3914Công văn17/06/2020 V/v triển khai thực hiện nghị định số 45/2020/NĐ-CP
Người ký: CT. Huỳnh Đức Thơ
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Tải văn bản/ biểu mẫu:
01/KH-HĐTĐKTKế hoạch10/02/2020 Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 10/02/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ hai - năm 2020
Người ký: VÕ NGỌC ĐỒNG
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
250/QĐ-UBNDKế hoạch18/12/2019 KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2020 của phường An Khê (Ban hành kèm theo Quyết định số 250 /QĐ-UBND Ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND phường An Khê)
Người ký: Phan Văn Thái
Cơ quan ban hành: UBND Phường An Khê
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Tải văn bản/ biểu mẫu:
813/BC-UBNDBáo cáo03/12/2019 ÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninhnăm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Người ký: Phan Văn Thái
Cơ quan ban hành: UBND Phường An Khê
Lĩnh vực: Kinh tế xã hội - An ninh quốc phòng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
130/QĐ-UBNDQuyết định19/06/2019 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phụ hợp quy chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Người ký: Phan Văn Thái
Cơ quan ban hành: UBND Phường An Khê
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Tải văn bản/ biểu mẫu:

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 210,093 Hôm qua: 266 - Hôm nay: 110 Tuần trước: 1,768 - Tuần này: 1,903 Tháng trước: 19,558 - Tháng này: 22,172 Đang trực tuyến: 21